Điều khoản Chính sách thành viên thân thiết ToCoToCoClub
Điều khoản Chính sách thành viên thân thiết ToCoToCoClub

Điều 1: Mục đích

 • Thành viên có thể sử dụng tài khoản được tích luỹ thông qua việc mua các sản phẩm, dịch vụ tại ToCoToCo và các chương trình ưu đãi khuyến mãi từ ToCoToCo quy định và đặt ra.
 • Thành viên xuất trình mã số thành viên để được hưởng ưu đãi.
 • Mục đích của mọi điều khoản để quy định tất cả quyền, nghĩa vụ của thành viên và các thủ tục để thành viên được sử dụng chính sách thành viên thân thiết do ToCoToCo cung cấp.

Điều 2: Định nghĩa

 • TocoToco Club là hội thành viên có tài khoản do ToCoToCo cung cấp, nghĩa là các thành viên chấp thuận điều khoản, đăng ký thông tin trên website hoặc ứng dụng ToCoToCo, và đã được cấp mã số thành viên, được gọi chung là thành viên.
 • Chính sách thành viên thân thiết là các chính sách chăm sóc thành viên do ToCoToCo ưu đãi cho thành viên, và được gọi chung là chính sách.
 • Tài khoản thành viên là tài khoản tích lũy điểm của thành viên.
 • Điểm là đơn vị tính của các giao dịch chi tiêu thành viên tích lũy tại tài khoản. Mỗi thành viên chỉ có 01 (một) tài khoản.
 • Điểm Xét Hạng là điểm thành viên tích lũy được khi mua sản phẩm hoặc sử dụng dịch vụ tại ToCoToCo trong kỳ xét hạng 12 tháng theo quy định của ToCoToCo. Điểm Xét Hạng được sử dụng để xét Hạng Thành Viên.
 • Hạng thành viên là cấp bậc mà thành viên được công nhận dựa trên cơ sở số điểm xét hạng mà thành viên đã tích lũy theo quy định. Có 03 (ba) cấp bậc thành viên: Hạng Silver, Hạng Gold và Hạng Platinum. Tùy thuộc vào số điểm xét hạng trong tài khoản mà Hạng thành viên có thể bị thay đổi.
 • Điểm Tiêu Dùng là điểm thành viên tích lũy theo tỷ lệ do ToCoToCo thông báo khi thành viên mua các sản phẩm hoặc dịch vụ từ ToCoToCo và thành viên có thể sử dụng phần điểm này để mua sản phẩm hoặc sử dụng dịch vụ tại các cửa hàng của ToCoToCo.
 • Số Dư Khả Dụng là phần điểm hiện có trong tài khoản mà thành viên có thể sử dụng để mua sản phẩm hoặc sử dụng dịch vụ tại các cửa hàng của ToCoToCo.

Điều 3: Chính sách Thành viên thân thiết ToCoToCo Club

 • ToCoToCo Club ưu đãi cho thành viên theo cơ chế sau:
  • Tích luỹ Điểm Xét Hạng : Thành viên sau khi mua sản phẩm hoặc sử dụng dịch vụ tại ToCoToCo sẽ được tích lũy theo quy định và sẽ dựa vào điểm xét hạng để quyết định Hạng Thành Viên và cơ chế ưu đãi thành viên sẽ nhận được (tỉ lê sẽ được tích luỹ sau V.A.T, sau khi trừ các ưu đãi khuyến mãi)
  • Tích luỹ và sử dụng Điểm Tiêu Dùng: Thành viên được sử dụng Điểm Tiêu Dùng khi mua sản phẩm hoặc sử dụng dịch vụ tại ToCoToCo (theo quy định ToCoToCo).
  • Chương trình áp dụng ưu đãi (Cho tất cả thành viên hoặc theo hạng thành viên): Các thành viên có thể sử dụng ưu đãi do ToCoToCo đề ra và thông báo trên các kênh truyền thông do ToCoToCo quyết định.

Điều 4: Đối tượng và điều kiện đăng ký thành viên

 • Đối tượng
 • Mọi khách hàng đều được trở thành thành viên của ToCoToCo Club, khách hàng sẽ đăng ký thông tin trên ứng dụng ToCoToCo hoặc trên website ToCoToCo bằng việc điền các thông tin bắt buộc do ToCoToCo quy định và đồng ý các điều khoản chấp thuận về thu thập, sử dụng thông tin cá nhân.
 • Thành viên không được phép chuyển đổi, chuyển nhượng tư cách thành viên cho bên thứ ba và không được sử dụng để làm vật bảo đảm.
  • Điều kiện đăng ký
 • Khách hàng đăng ký tài khoản thành viên miễn phí trên ứng dụng ToCoToCo (tại Google Play đối với Android hoặc App Store đối với iOS) hoặc trên website ToCoToCo.
 • Khách hàng phải điền đúng ngày tháng năm sinh và đầy đủ các thông tin cá nhân khác của mình khi đăng ký trở thành thành viên để đảm bảo quyền lợi (số Điện Thoại, Email, họ và tên, ngày tháng năm sinh của thành viên là các thông tin mà ToCoToCo cần bắt buộc khi đăng ký tài khoản trở thành thành viên ToCoToCo Club).
 • Mỗi cá nhân chỉ được tạo một tài khoản. Thành viên sẽ nhận được tin nhắn xác thực qua số điện thoại đăng ký để kích hoạt tài khoản thành công.

Điều 5: Phạm vi sử dụng:

 • Hệ thống ToCoToCo Toàn Quốc (theo danh sách đính kèm).

Điều 6: Sử dụng và Quản lý tài khoản thành viên

 • Thành viên phải xuất trình mã thành viên ToCoToCo Club trước khi thanh toán.
 • Tài khoản thành viên không được quyền chuyển đổi, chuyển nhượng hay uỷ quyền cho bên thứ ba sử dụng hoặc làm tài sản bảo đảm khi không có sự đồng ý trước của ToCoToCo.
 • Khi thành viên xuất trình mã thành viên ToCoToCo Club để hưởng ưu đãi, ToCoToCo có quyền yêu cầu thành viên xuất trình chứng minh nhân dân để xác nhận.
 • ToCoToCo không chịu trách nhiệm đối với bất cứ thiệt hại nào đối với thành viên do thành viên vi phạm quy định, hay do thành viên bất cẩn trong việc quản lý tài khoản thành viên.
 • Nếu thành viên quên mật khẩu, mất hoặc bị trộm, vui lòng thông báo ngay cho ToCoToCo để được hỗ trợ xử lý. ToCoToCo sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ mất mát nào xảy ra trước khi thành viên thực hiện việc thông báo và đã được ToCoToCo ghi nhận sự cố trên hệ thống.

Điều 7: Tiêu chuẩn xét Hạng Thành Viên

 • Chu kỳ xét hạng:
 • Chu kỳ xét hạng của thành viên là 12 tháng.
 • Thời điểm bắt đầu chu kỳ xét hạng tính từ ngày trở thành thành viên. Ví dụ: Thành viên đăng ký tham gia ngày 15/1/2013 thì đến 15/1/2014 sẽ được xem xét Hạng Thành Viên theo Điểm Xét Hạng.
  • Quy định xét hạng
 • Thành viên sau khi mua sản phẩm hoặc sử dụng dịch vụ tại ToCoToCo sẽ được tích lũy theo quy định ToCoToCo. Trong trường hợp phần tích lũy bị áp thuế hoặc các khoản phí, lệ phí khác theo quy định của cơ quan quản lý có thẩm quyền, thì khoản thuế, phí hoặc/và lệ phí này sẽ do thành viên chịu.
 • Số điểm xét hạng cần tích lũy tối thiểu trong mỗi chu kỳ xét hạng đối với mỗi Hạng Thành Viên như sau:
Điểm Xét Hạng Dưới 999.000đ Từ 1.000.000đ
Đến Dưới 5,000,000đ
Từ 5,000,000đ
Hạng Thành Viên Silver Gold Platinum
 • Tích lũy Điểm Xét Hạng
 • Ngay sau khi thanh toán thành công, hệ thống sẽ tự động tích lũy 100% Giá trị Hóa Đơn Thành Viên Thanh Toán vào tài khoản (sau V.A.T và sau khi trừ các ưu đãi khuyến mãi)
 • Không giới hạn số lần tích lũy.
  • Thăng hạng, giữ hạng và hạ hạng
 • Ngay khi thành viên tích lũy đủ các mức Điểm Xét Hạng theo quy định ToCoToCo Club, Hạng Thành Viên sẽ được nâng lên hạng tương ứng.
 • Để duy trì hạng, Thành viên cần tích lũy tối thiểu Điểm Xét Hạng theo mức quy định xét hạng của ToCoToCo trong chu kỳ xét hạng 12 tháng kể từ ngày trở thành thành viên.
 • Nếu thành viên không đáp ứng được các yêu cầu duy trì, Hạng Thành Viên sẽ bị hạ theo từng điều kiện xét hạng tương ứng.

Điều 8: Chi tiết ưu đãi của chính sách Thành viên thân thiết ToCoToCo Club

 • Chính sách ưu đãi thành viên (Tích luỹ, sử dụng và thời hạn):
Ưu Đãi Silver Gold Platinum
Tặng E-voucher đăng ký mới thành công
(Hạn sử dụng 30 ngày kể từ ngày phát hành)
50.000đ
Tích lũy Điểm Xét Hạng 100% Giá trị Hóa Đơn Thành Viên Thanh Toán.

(sau V.AT và sau khi trừ các ưu đãi khuyến mãi)
Chiết khấu (trước V.A.T và không áp dụng đồng thời với các chương trình ưu đãi khác) 0% 5% 10%
Tặng E-voucher Sinh Nhật

(Hạn sử dụng 15 ngày kể từ ngày phát hành)
50,000đ 100,000đ 150,000đ
Tích lũy Điểm Tiêu Dùng

(1 đ = 1 điểm)
1% 3% 5%
Quà tặng nâng Hạng Thành Viên

(Quà sẽ có thể thay đổi, không cố định)
Không
Công thức tích Điểm Tiêu Dùng Giá trị hóa đơn sau VAT (đã trừ chiết khấu và các khuyến mãi giảm giá) x % tích lũy tương ứng hạng.
Công thức làm tròn Điểm Tiêu Dùng Từ 0.5 trở lên sẽ làm tròn lên 1, từ 0.4 trở xuống sẽ làm tròn 0.
 • Thành viên khi mua sản phẩm hoặc sử dụng dịch vụ tại ToCoToCo sẽ được hưởng ưu đãi theo quy định dưới đây:
  • Hình thức tích luỹ Điểm Tiêu Dùng
 • Ngay sau khi thanh toán thành công, hệ thống sẽ tự động tích lũy Điểm Tiêu Dùng theo mức ưu đãi của từng hạng.
 • Số Điểm Tiêu Dùng sẽ được tích lũy theo mức ưu đãi của từng hạng trên tổng giá trị hóa đơn thanh toán vào tài khoản thành viên (sau V.A.T và sau khi trừ các ưu đãi khuyến mãi)
 • Không giới hạn số lần tích lũy.
 • 1 điểm có giá trị tương đương 1 VNĐ khi thanh toán.
  • Ví dụ:
   • Thành viên hạng Silver chi tiêu lần 1: 50.000VNĐ – tích lũy 1% = 500 điểm.
   • Thành viên hạng Silver chi tiêu lần 2: 56.000 VNĐ – tích lũy 1% = 560 điểm.
    • Tổng Điểm Tiêu Dùng được tích lũy: 1.060 điểm.
    • Số Dư Khả Dụng: 1.060 điểm.
 • Số Dư Khả Dụng được thanh toán tối đa không vượt quá 50% giá trị hóa đơn.
 • Số Dư Khả Dụng trong tài khoản phải duy trì tối thiểu ít nhất 3.000 điểm.
 • Hạn sử dụng Số Dư Khả Dụng là 12 tháng kể từ ngày phát sinh giao dịch tích lũy đầu tiên.
 • Lưu ý: Thành viên order trên website phải đăng nhập để được hưởng ưu đãi.
  • Điều kiện áp dụng các ưu đãi
 • Thành viên đã áp dụng ưu đãi chiết khấu sẽ không được áp dụng đồng thời với các ưu đãi của chương trình khuyến mãi khác, chỉ được tích lũy Điểm Xét Hạng nâng Hạng Thành Viên.
 • Chiết khấu được áp dụng trước V.A.T.
 • Chỉ áp dụng cho thành viên đến sử dụng trực tiếp tại danh sách cửa hàng ToCoToCo theo quy định hoặc đặt trực tiếp qua Tổng Đài hoặc website và ứng dụng ToCoToCo (Không tích lũy chi phí giao hàng).
 • Không áp dụng ưu đãi cho thành viên đặt mua qua các ứng dụng khác, bao gồm ứng dụng đối tác với ToCoToCo.
 • Mỗi thành viên mới đăng ký lần đầu tiên sẽ nhận được ưu đãi e-voucher mệnh giá 50.000 VNĐ với hạn sử dụng e-voucher là 30 ngày kể từ ngày phát hành.
 • Mỗi thành viên sẽ nhận được ưu đãi dành cho sinh nhật như sau:
  • Mệnh giá e-voucher Sinh nhật căn cứ vào hạng mức ưu đãi của Hạng thành viên.
  • Hạn sử dụng e-voucher sinh nhật là 15 ngày kể từ ngày phát hành.
 • Mỗi thành viên khi nâng hạng sẽ nhận được ưu đãi quà tặng đặc quyền theo từng hạng.

Điều 09:  Cam kết thu thập thông tin cá nhân và bảo mật thông tin cá nhân thành viên

 • ToCoToCo sẽ thu thập thông tin cá nhân của thành viên từ thông tin thành viên cung cấp và những thông tin yêu cầu khi Thành viên đăng ký tài khoản trở thành thành viên ToCoToCo Club.
 • ToCoToCo có quyền tổng hợp các thông tin và sử dụng cho các hoạt động tiếp thị nhằm cung cấp những chương trình để chăm sóc thành viên tốt hơn.
 • Thông tin cá nhân mà ToCoToCo thu thập từ Thành viên là những thông tin xác định do thành viên cung cấp trong biểu mẫu đăng ký như Số Điện Thoại, Email, họ và tên, ngày sinh, và các thông tin về giao dịch mà ToCoToCo thu thập được khi Thành viên sử dụng.
 • Thông tin cá nhân của thành viên được ToCoToCo cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của thành viên đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • ToCoToCo không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ thành viên, trừ những trường hợp sau đây:
  • Trường hợp những thông tin tối thiểu (tên, địa chỉ và số điện thoại) được yêu cầu tiết lộ để cấp cho nhà cung cấp dịch vụ
  • Trường hợp thông tin cá nhân được tiết lộ cho mục đích thống kê, nghiên cứu, hay hoạt động tiếp thị, với điều kiện là những thông tin này được tiết lộ dưới hình thức mà bằng cách đó không thể nào xác định được bất cứ một người cụ thể nào; hoặc
  • Trường hợp tiết lộ thông tin cá nhân theo yêu cầu của pháp luật.

Điều 10: Rút loại và hủy/khóa tư cách thành viên.

 • Bất cứ thành viên nào, vào bất cứ lúc nào, thành viên có thể yêu cầu rút tư cách thành viên bằng văn bản, tin nhắn điện thoại hoặc bằng bất kì phương tiện nào khác do ToCoToCo quy định và ToCoToCo sẽ hỗ trợ để giải quyết rút tư cách thành viên theo yêu cầu của thành viên.
 • Nếu thành viên qua đời, tư cách thành viên của thành viên đó sẽ tự động bị huỷ mà không cần thông báo riêng.
 • ToCoToCo có quyền huỷ/khóa tư cách thành viên bằng cách gửi thông báo cho thành viên đó khi có bất cứ một trong những sự kiện sau:
  • Thông tin đăng ký không đúng/không xác thực.
  • Áp dụng/sử dụng chương trình không đúng quy định (trái luật) hoặc mục đích không phù hợp như tích luỹ và sử dụng tài khoản không đúng.
  • Thành viên có liên quan đến các trường hợp bị cấm hoặc trái với trật tự công cộng và thuần phong mỹ tục như ngăn cản các thành viên khác sử dụng website ToCoToCo hoặc ứng dụng ToCoToCo hay lạm dụng các thông tin liên quan có từ website khác hoặc vi phạm các nghĩa vụ đã được quy định trong văn bản này.
 • Việc rút tư cách thành viên hoặc việc huỷ/khóa tư cách thành viên theo quy định sẽ có hiệu lực vào:
  • Ngày thành viên yêu cầu rút tư cách thành viên TocoToco
  • Ngày thành viên nhận được thông báo huỷ/khóa tư cách thành viên
  • Ngày thành viên qua đời.

Điều 11: Xử lý tài khoản khi rút tư cách thành viên

 • Khi Thành viên yêu cầu rút tư cách thành viên, Thành viên không sử dụng hết số điểm đã tích lũy, và nếu Thành viên không đăng ký lại trong vòng chín mươi (90) ngày kể từ ngày yêu cầu, toàn bộ số điểm sẽ tự động hết hạn.
 • Khi Thành viên bị hủy/khóa theo quy định, số điểm trong 12 tháng theo quy định của ToCoToCo sẽ tự động hết hạn. Trong trường hợp tài khoản thành viên được khôi phục, số điểm sẽ được tự động khôi phục.

Điều 12: Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân

 • Các thông tin cá nhân của thành viên được thu thập sẽ được lưu trữ trong thời gian tài khoản thành viên còn hiệu lực. Các Thành viên đã xin rút tư cách hoặc tư cách thành viên bị hủy bỏ, sẽ bị xóa và hủy bỏ sau thời gian được quy định của ToCoToCo.
 • Trong trường hợp pháp luật quy định, công ty được yêu cầu phải lưu giữ các thông tin cá nhân trong một khoảng thời gian nhất định cho các mục đích như xác định chi tiết các giao dịch của Thành viên. ToCoToCo có quyền lưu giữ các thông tin cá nhân đã thu thập trong khoảng thời gian theo quy định của pháp luật liên quan.

Điều 13: Quyền điều chỉnh và bảo vệ thông tin cá nhân của Thành viên

 • Thành viên có thể yêu cầu ToCoToCo điều chỉnh thông tin cá nhân khi trường hợp thông tin chưa chính xác hay có sự thay đổi.
 • Khi thành viên có bất cứ thông tin cá nhân cần thay đổi, vui lòng cung cấp cho ToCoToCo đễ hỗ trợ và ToCoToCo sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ thiệt hại nào phát sinh do sự bất cẩn của Thành viên.
 • Khi nhận được thông tin từ thành viên (việc hủy hoặc điều chỉnh thông tin), ToCoToCo sẽ tiến hành xử lý trong vòng bảy (07) ngày làm việc.

Điều 14: Ủy nhiệm xử lý và quản lý thông tin cá nhân

 • Theo nguyên tắc, ToCoToCo sẽ thực hiện các hoạt động liên quan đến việc xử lý và quản lý các thông tin cá nhân thu thập được từ Thành viên, trong trường hợp cần thiết ToCoToCo có quyền chỉ định một đơn vị thứ ba tiến hành tất cả hay một phần việc xử lý và quản lý thông tin cá nhân này.
 • TocoToco có trách nhiệm duy trì hệ thống an ninh bảo vệ thông tin cá nhân của thành viên.

Điều 15: Thay đổi Chính sách thành viên thân thiết ToCoToCo Club

 • ToCoToCo có quyền thay đổi cơ cấu và điều khoản chính sách thành viên thân thiết ToCoToCo Club, ToCoToCo có trách nhiệm sẽ thông báo cho các Thành viên thông qua thư điện tử, bằng văn bản; Truyền thông tại các cơ sở kinh doanh trước bảy (07) ngày trước khi cơ cấu và điều khoản mới được áp dụng.

Điều 16: Chấm dứt Chính sách thành viên thân thiết ToCoToCo Club

 • ToCoToCo có quyền chấm dứt chính sách thành viên thân thiết ToCoToCo Club và sẽ thông báo cho các thành viên thông qua thư điện tử, thông báo bằng văn bản; Truyền thông tại các cơ sở kinh doanh trước ba mươi (30) ngày.
 • Thành viên sẽ không được hưởng tất ưu đãi chính sách thành viên thân thiết ToCoToCo Club sau ngày do ToCoToCo quy định.

(*) Tạm dừng chương trình tích, tiêu điểm với thành viên khu vực miền Bắc từ ngày 1/1/2021 đến hết ngày 1/4/2021

Danh Sách Cửa Hàng Áp Dụng :