fbpx
Điều khoản Chính sách thành viên thân thiết ToCoToCoClub
Điều khoản Chính sách thành viên thân thiết ToCoToCoClub

Điều 1: Mục đích

Điều 2: Định nghĩa

Điều 3: Chính sách Thành viên thân thiết ToCoToCo Club

Điều 4: Đối tượng và điều kiện đăng ký thành viên

Điều 5: Phạm vi sử dụng:

Điều 6: Sử dụng và Quản lý tài khoản thành viên

Điều 7: Tiêu chuẩn xét Hạng Thành Viên

.tb-member-level {
width: 100%
}
.tb-member-level, .tb-member-level td {
border: 1px solid black;
font-weight: bold;
}
.tb-member-level td {
padding: 15px;
}

Điểm Xét Hạng Dưới 999.000đ Từ 1.000.000đ

Đến Dưới 5,000,000đ
Từ 5,000,000đ
Hạng Thành Viên Silver Gold Platinum

Điều 8: Chi tiết ưu đãi của chính sách Thành viên thân thiết ToCoToCo Club

.tb-member-policy {
width: 100%
}
.tb-member-policy, .tb-member-policy td {
border: 1px solid black;
}
.tb-member-policy td {
padding: 15px;
}
.tb-member-policy .th {
font-weight: bold;
}

Ưu Đãi Silver Gold Platinum
Tặng E-voucher đăng ký mới thành công
(Hạn sử dụng 30 ngày kể từ ngày phát hành)
50.000đ
Tích lũy Điểm Xét Hạng 100% Giá trị Hóa Đơn Thành Viên Thanh Toán.

(sau V.AT và sau khi trừ các ưu đãi khuyến mãi)

Chiết khấu (trước V.A.T và không áp dụng đồng thời với các chương trình ưu đãi khác) 0% 5% 10%
Tích lũy Điểm Tiêu Dùng

(1 đ = 1 điểm)

1% 3% 5%
Quà tặng nâng Hạng Thành Viên

(Quà sẽ có thể thay đổi, không cố định)

Không
Công thức tích Điểm Tiêu Dùng Giá trị hóa đơn sau VAT (đã trừ chiết khấu và các khuyến mãi giảm giá) x % tích lũy tương ứng hạng.
Công thức làm tròn Điểm Tiêu Dùng Từ 0.5 trở lên sẽ làm tròn lên 1, từ 0.4 trở xuống sẽ làm tròn 0.

Điều 09:  Cam kết thu thập thông tin cá nhân và bảo mật thông tin cá nhân thành viên

Điều 10: Rút loại và hủy/khóa tư cách thành viên.

Điều 11: Xử lý tài khoản khi rút tư cách thành viên

Điều 12: Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân

Điều 13: Quyền điều chỉnh và bảo vệ thông tin cá nhân của Thành viên

Điều 14: Ủy nhiệm xử lý và quản lý thông tin cá nhân

Điều 15: Thay đổi Chính sách thành viên thân thiết ToCoToCo Club

Điều 16: Chấm dứt Chính sách thành viên thân thiết ToCoToCo Club

(*) Tạm dừng chương trình tích, tiêu điểm với thành viên khu vực miền Bắc từ ngày 1/1/2021 đến hết ngày 1/4/2021

Danh Sách Cửa Hàng Áp Dụng :