fbpx
Chính sách vận chuyển giao nhận
Chính sách vận chuyển giao nhận

3.1: Điều kiện vận chuyển và giao nhận:

  1. a) Các phương thức giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ:
  • Giao hàng trực tiếp cho khách hàng tại cửa hàng
  • Giao hàng tại địa chỉ mà khách hàng yêu cầu
  1. b) Thời hạn ước tính cho việc giao hàng:
  • Giao hàng trực tiếp cho khách hàng tại cửa hàng: Trong vòng 10 – 20 phút
  • Giao hàng tại địa chỉ mà khách hàng yêu cầu: Trong vòng 30 – 45 phút.
  1. c) Các giới hạn về mặt địa lý cho việc giao hàng theo địa chỉ khách hàng yêu cầu:
  • Trong nội thành Hà Nội & HCM

3.2: Trường hợp phát sinh chậm trễ trong việc giao hàng:

  • Nhân viên tổng đài sẽ điện thoại báo cho khách hàng
  • Và khách hàng có thể hủy đơn hàng trên hệ thống nếu thời gian chờ đợi quá lâu