Ice Cream & Coffee
Kem Vani

8,000đ

10,000đ

+
Hồng Trà Chanh Vàng

19,000đ

+
Kem Trân Châu Ngũ Cốc

15,000đ

+
Kem Trân Châu Đường Đen

19,000đ

20,000đ

+
Trà Sữa Mochi Thạch Quế Hoa

19,000đ

28,000đ

+
Cafe Sữa Mochi

19,000đ

20,000đ

+
Cafe Kem Trân Châu Đường Đen

19,000đ

25,000đ

+
Cafe Sữa Đá ToCo

15,000đ

+
Cafe Đen Đá ToCo

15,000đ

+
Trà Ô Long Dứa Nhiệt Đới

19,000đ

+
Hồng Trà Dâu Tằm Thạch Quế Hoa

19,000đ

+
Trà Sữa Trân Châu Ngũ Cốc Đường Đen

19,000đ

25,000đ

+
Trà Sữa Dâu Tây Pinky

19,000đ

20,000đ

+
Trà Sữa Socola Mochi

19,000đ

25,000đ

+
Ô Long Sữa ToCo

19,000đ

22,000đ

+
Trà Sữa Trân Châu Đường Đen

19,000đ

25,000đ

+
Hồng Trà Sữa ToCo

19,000đ

20,000đ

+