fbpx
Ice Cream & Coffee
Ô Long Sữa Trân Châu Ngũ Cốc

25,000đ

+
Trà Chanh Mật Ong Giã Tay

25,000đ

+
Sữa Tươi Trân Châu Đường Đen Khổng Lồ

35,000đ

45,000đ

+
Người Bạn Xanh Sữa Nhài Khổng Lồ

35,000đ

45,000đ

+
Kem Dâu Tây

25,000đ

+
ToCo Người Bạn Khổng Lồ

35,000đ

42,000đ

+
Hồng Trà Chanh Vàng

25,000đ

25,000đ

+
Kem Trân Châu Ngũ Cốc

25,000đ

+
Kem Trân Châu Đường Đen

25,000đ

+
Trà Sữa Mochi Thạch Quế Hoa

25,000đ

+
Cafe Sữa Mochi

20,000đ

+
Cafe Kem Trân Châu Đường Đen

25,000đ

+
Cafe Sữa Đá ToCo

15,000đ

+
Cafe Đen Đá ToCo

15,000đ

+
Hồng Trà Dâu Tằm Thạch Quế Hoa

25,000đ

25,000đ

+
Trà Sữa Dâu Tây Pinky

20,000đ

+
Trà Sữa Socola Mochi

25,000đ

+
Ô Long Sữa ToCo

22,000đ

+
Trà Sữa Trân Châu Đường Đen

25,000đ

+
Hồng Trà Sữa ToCo

20,000đ

+