Topping
Thêm kim cương trắng
9.000 đ ~ 9.000 đ
Thêm macchiato
10.000 đ ~ 10.000 đ
Thêm matcha viên
10.000 đ ~ 10.000 đ
Thêm pudding
9.000 đ ~ 9.000 đ
Thêm rau câu
9.000 đ ~ 9.000 đ
Thêm thạch café
9.000 đ ~ 9.000 đ
Thêm trân châu
9.000 đ ~ 9.000 đ
Thêm trân châu sợi
9.000 đ ~ 9.000 đ
Thêm ý dĩ
10.000 đ ~ 10.000 đ
0