Special drink
Yakult chanh leo
42.000 đ ~ 48.000 đ
Yakult trà xanh
42.000 đ ~ 48.000 đ
Yakult xoài
42.000 đ ~ 48.000 đ
0