Thêm macchiato
10000 ~ 10000
Thêm kim cương trắng
8000 ~ 8000
Thêm khoai môn viên
7000 ~ 7000
Thêm khoai lang vàng viên
7000 ~ 7000
Thêm khoai lang tím viên
7000 ~ 7000
Thêm đậu đỏ
8000 ~ 8000
Thêm creamer
7000 ~ 7000
Thêm conjac okinawa
7000 ~ 7000
0