Xueshan2
34000 ~ 42000
Xueshan13
32000 ~ 40000
Xueshan12
34000 ~ 42000
Xueshan1
34000 ~ 42000
Trà sữa trân châu sợi
39000 ~ 45000
Trà sữa Trân châu Hoàng gia
39000 ~ 45000
Trà sữa Toco
42000 ~ 49000
Trà sữa rau câu
39000 ~ 45000
Trà sữa Panda
38000 ~ 44000
0