Ô long thái cực
42000 ~ 49000
Mứt việt quất sữa chua đá xay
42000 ~ 42000
Chanh leo sữa chua đá xay
42000 ~ 42000
Café caramel đá xay
42000 ~ 42000
Xueshan5
32000 ~ 40000
Xueshan2
34000 ~ 42000
Xueshan13
32000 ~ 40000
Xueshan12
34000 ~ 42000
Xueshan1
34000 ~ 42000
0