Trà xanh
25000 ~ 30000
Hồng trà việt quất
33000 ~ 38000
Yakult xoài
37000 ~ 42000
Yakult trà xanh
37000 ~ 42000
Yakult chanh leo
37000 ~ 42000
Trà xanh sữa vị nhài
35000 ~ 40000
Trà xanh kem phô mai
42000 ~ 42000
Ô long thái cực
42000 ~ 49000
Xueshan5
32000 ~ 40000
0