Milk tea
Sữa tươi chân trâu đường hổ
49.000 đ ~ 56.000 đ
Trà xanh sữa vị nhài
38.000 đ ~ 44.000 đ
Ô long thái cực
45.000 đ ~ 54.000 đ
Trà sữa Kim cương đen Okinawa
46.000 đ ~ 53.000 đ
Trà sữa matcha
40.000 đ ~ 47.000 đ
Trà sữa Ô long
45.000 đ ~ 54.000 đ
Trà sữa Panda
46.000 đ ~ 55.000 đ
Trà sữa rau câu
42.000 đ ~ 50.000 đ
Trà sữa Toco
46.000 đ ~ 53.000 đ
0