Macchiato
Dâu tằm kem phô mai
48.000 đ ~ 55.000 đ
Hồng trà kem phô mai
45.000 đ ~ 45.000 đ
Trà xanh kem phô mai
45.000 đ ~ 45.000 đ
Ô Long kem Phô mai
49.000 đ ~ 49.000 đ
Socola kem phô mai
49.000 đ ~ 49.000 đ
Hoàng gia Kem phô mai
49.000 đ ~ 49.000 đ
Matcha kem phomai
49.000 đ ~ 49.000 đ
0