Fresh fruit tea
Trà dâu tằm pha lê tuyết
42.000 đ ~ 49.000 đ
Trà Sakura ngân nhĩ
46.000 đ ~ 51.000 đ
Trà xanh collagen vitamin c kiwi chanh leo
44.000 đ ~ 51.000 đ
Trà xanh xoài
36.000 đ ~ 41.000 đ
Trà xanh
29.000 đ ~ 35.000 đ
Trà xanh chanh leo
36.000 đ ~ 41.000 đ
Trà xanh chanh quất mật ong
38.000 đ ~ 44.000 đ
Hồng trà việt quất
38.000 đ ~ 44.000 đ
0