Bán chạy
Trà dâu tằm pha lê tuyết
42.000 đ ~ 49.000 đ
Dâu tằm kem phô mai
48.000 đ ~ 55.000 đ
Hồng trà kem phô mai
45.000 đ ~ 45.000 đ
Sữa tươi chân trâu đường hổ
49.000 đ ~ 56.000 đ
Trà xanh sữa vị nhài
38.000 đ ~ 44.000 đ
Xueshan13
35.000 đ ~ 44.000 đ
Xueshan5
35.000 đ ~ 44.000 đ
Trà sữa Hokkaidou
42.000 đ ~ 50.000 đ
Trà sữa Kim cương đen Okinawa
46.000 đ ~ 53.000 đ
0