Trà xanh xoài
33000 ~ 38000
Trà xanh nho
32000 ~ 35000
Trà xanh kiwi chanh leo
39000 ~ 44000
Trà xanh chanh quất mật ong
35000 ~ 40000
Trà xanh chanh leo
33000 ~ 38000
Trà xanh
25000 ~ 30000
Hồng trà việt quất
33000 ~ 38000
Yakult xoài
37000 ~ 42000
Yakult trà xanh
37000 ~ 42000
0